Energia solar tèrmica

“L’energia del Sol al teu servei”

Som Confort Solar ofereix la instal·lació i el manteniment d’energia solar tèrmica, gestionant la tramitació de subvencions aplicables a aquest tipus de tecnologia així com les tramitacions necessaries. Donat que aquest la realització d’aquest tipus d’instal·lacions estan obligades pel CTE (Código Técnico de la Edificación) per a edificis de nova construcció i per quan es realitzen rehabilitacions integrals, cada vegada n’hi ha més.

L’energia solar tèrmica requereix d’un manteniment pel bon funcionament de la instal·lació. A més de la importància de realitzar aquest tipus d’instal·lacions utilitzant materials de qualitat, el seu manteniment anual és bàsic per evitar el seu deteriorament. Aquestes instal·lacions han de poder suportar temperaures molt elevades, com també temperatures molt baixes (en les nits d’hivern, per exemple, en les quals les temperatures poden baixar per sota dels 0 ºC).

El nostre equip ofereix als nostres clients, els següents serveis:

Instal·lacions

ACS

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària (ACS) amb una cobertura de fins al 85% del consum d’aigua calenta.

Recolzament

calefacció

L’energia solar tèrmica també pot servir per aportar entre el 25% i el 50% de l’aigua calenta destinada a calefacció.

Escalfament

piscines

Aportar energia tèrmica a l’aigua de la piscina, la qual cosa li permet allargar la temporada de bany.

Processos

industrials

Aportar energia tèrmica en processos industrials que requereixin escalfar un determinat fluid.

El disseny de sistemes eficients d’aprofitament de l’Energia Solar Tèrmica requereix un estudi acurat dels consums energètics així com una modelització per acoplar de la manera més eficient la disponibilitat solar amb la demanda energètica. Mitjantçant aquests estudis i gràcies al software més avançat, Som Confort Solar es capaç de garantir els millors resultats.

El Sol en 1 segon irradia més energia de la consumida per la humanitat en la seva història!!! La potencia d’irradiació del sol s’ha estimat en 4 x 10^23 kW, aproximadament unes 200 x 10^12 vegades la potencia de totes les centrals actualment en funcionament al món. Una part d’aquesta energia es reflectida i absorvida pels diferents elements de la Terra. S’estima que a la superficie de la Terra arriba 1000 W/m2.

L’energia Solar Tèrmica transforma la radiació electromagnètica que ens arriba del Sol en energia tèrmica. Gràcies a la tecnologia dels col·lectors solars som capaços de realitzar aquesta transformació amb un rendiment superior al 90%.

Adreça:

Som Confort Solar, SCCL
Avinguda Onze de Setembre, nº 75
08208 - Sabadell
Província: Barcelona
Avís legal

Contacta:

Telèfon fix oficina: 93 118 52 60
Telèfon mòbil 1: 722 26 03 42
Telèfon mòbil 2: 605 37 42 77
info@somconfortsolar.coop

 

Estem federats a la
Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya

i som socis de:
Cooperativa de finançament
ètic i solidari Coop57
Cooperativa Opcions