BLOG

Nova instal·lació fotovoltaica a Sabadell

març. 2018

Aquest passat mes de febrer 2018 vam realitzar una nova instal·lació fotovoltaica en un habitatge unifamiliar per a l’autoconsum. Es tracta d’una instal·lació amb bateries i connectada a la xarxa elèctrica per poder disposar d’energia elèctrica en moments en què la demanda superi l’electricitat que pugui aportar el sistema de generació realitzat. A més, també l’hem dotat d’un sistema de monitorització.

La instal·lació consta de 12 plaques fotovoltaiques de 265 W cadascuna, la qual cosa fa que ens puguin arribar a proporcionar fins a 3,18 kW de potència màxima en el moment de màxima incidència solar (els raigs de sol incidint-hi perpendicularment).

Fig. 1: Imatge dels 12 panells de la instal·lació.

Com a tota instal·lació fotovoltaica, ens cal un inversor que ens passi la corrent contínua (CC) generada per les plaques a corrent alterna (CA) de 230 V de voltatge i 50 Hz de freqüència, que és el voltatge i la freqüència que tenim aquí en l’àmbit domèstic (i els aparells que tenim ja estan preparats per treballar en aquestes condicions). Donada la potència pic de 3,18 kW del conjunt de les plaques, l’inversor que havíem d’escollir havia de tenir una potència nominal al voltant de 3 kW. L’inversor instal·lat és el Sunny Boy 3.0 de SMA, el qual té una potència nominal de 3 kW arribant a ser capaç d’assumir una potència màxima d’entrada de 5,5 kW segons les seves especificacions tècniques, amb la qual cosa ens assegurem que no treballarà per sobre de les seves possibilitats.

El sistema de bateries està format per un mòdul de bateria de liti-fosfat de ferro del model B-Box Pro 2.5 de l’empresa BYD. Aquest model permet acumular i disposar de fins a 2,56 kWh d’energia i proporcionar una potència màxima de sortida de 2,56 kW. Tot i així, en el cas que hi hagi pics temporals de demanda, aquest pack pot arribar a proporcionar fins a 5,12 kW de potència durant 30 segons. No obstant, no és recomanable forçar molt les bateries i per això també, just abans de les bateries hi hem instal·lat un inversor-carregador que realitza una gestió adequada d’aquestes. El mòdul de bateria del què hem parlat està situat dins d’una gàbia-armari en la qual se li poden col·locar fins a 4 mòduls, arribant a una capacitat d’emmagatzematge de 10,24 kWh, a petició del usuari o usuària, realitzant una senzilla operació.

L’inversor-carregador utilitzat és el Sunny Island 4.4, el qual ens pot proporcionar una potència de 4,4 kW (podent suportar pics de fins a 5,5 kW però durant pocs segons), sempre i quan les bateries puguin arribar a subiministrar aquesta potència. Amb les potències màximes esmentades del sistema de bateries, el Sunny Island instal·lat suportarà perfectament la potència subministrada per les bateries. A més, donat que les bateries proporcionen un voltatge en corrent contínua (la fitxa tècnica de les bateries ens diu que poden operar proporcionant un voltatge en un rang entre 43,2 V i 56,4 V), el Sunny Island 4.4 porta incorporat un inversor, que passa dels 48 V en CC a 230 V en CA. A més, el Sunny Island 4.4 pot ser connectat a un enrutador, a través del qual pot rebre ordres del sistema de monitorització que també té la instal·lació realitzada.

El sistema de monitorització instal·lat, el Sunny Home Manager 2.0, és el veritable cervell de la instal·lació. És l’encarregat de gestionar tots els fluxes energètics de l’habitatge, detectant automàticament el potencial d’estalvi i realitzant un ús eficient de l’energia solar. És capaç de connectar automàticament determinats electrodomèstics per optimitzar al màxim l’ús de l’energia generada. A més, també està dotat d’un programa que permet la visualització a través d’internet dels consums que estan havent-hi en cada moment, emmagatzemant totes aquestes dades per ser consultades pels usuaris o usuàries quan vulguin.

Fig. 2: Aquí es pot observar el que pot veure l’usuari o usuària gràcies a la monitorització. Aquesta imatge és una captura de pantalla en un moment en què l’habitatge estava consumint 2,43 kW, dels quals 0,58 kW provenien directament de la plaques, 1,72 kW de les bateries i la resta, 0,13 kW, provenien de la xarxa elèctrica.

Amb els càlculs que hem realitzat, tota aquesta instal·lació hauria de proporcionar el 80% de l’electricitat demandada, generant d’aquesta manera grans estalvis tant econòmics com mediambientals. Degut a les bateries, que fan augmentar el preu de la instal·lació, aquesta no serà amortitzada fins als 14 anys, però a partir de llavors, tot el què produeixi ja seran estalvi. Gràcies als 30 anys de vida útil, l’estalvi econòmic calculat en tota la vida útil de la instal·lació és de més de 30.000 €, els quals seran més que suficients per afrontar la possible substitució d’algun dels elements que conformen la instal·lació en cas d’avaria.

Amb instal·lacions com la que acabem de descriure seguim fent passos en ferm cap a la construcció del nou model energètic amb generació distribuïda mitjançant energies renovables, un major control ciutadà en l’energia que es produeix i una reducció de la petjada ecològica que origina el nostre consum elèctric.

Vols més informació?

Omple el formulari per demanar pressupost i en breu ens posarem en contacte.

Estem federats a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i som socis de: Cooperativa de finançament ètic i solidari Coop57 i Cooperativa Opcions.

Som instal·ladors certificats per l'empresa sonnen: realitza bateries d'alta qualitat i l'any 2019 va ser la bateria més instal·lada a Europa per autoconsum domèstic (veure notícia).