Biomassa

“L’escalf forestal a la teva llar”

Som Confort Solar implementem sistemes que permeten aprofitar l’energia provinent de la biomassa. Oferim els millors sistemes de calderes i estufes de biomassa del mercat per satisfer les necesitats dels sistemes de calefacció, realitzant el disseny i la instal·lació.

Principalment, la biomassa prové de la massa forestal procedent dels boscos. Nosaltres dissenyem, instal·lem i realitzem les següents actuacions:

  • Instal·lació de calderes de biomassa.
  • Substitució o adaptació de la seva caldera de gasoil a biomassa.
  • Estufes i llars de foc per a calefacció i aigua calenta.
  • Instal·lacions col·lectives per a edificis en sistemes centralitzats de Calefacció i ACS.

Les nostres calderes són totalment autònomes i automàtiques capaces de satisfer les necessitats d’ús domèstic i industrial, transformant un residu en un recurs.

La tendencia del gas i del gasoil és a pujar, cada cop més, a mesura que es van esgontant els recursos fòssils. En canvi el preu del pellet (biomassa en forma de petits cilindres) és ja un 50% més barat que el gasoil.

Les plantes ja fa molts milers d’anys que aprofiten l’energia solar per a l’obtenció d’energia, gràcies a la fotosíntesis.

L’energia solar enmagatzemada a les plantes l’anomenem biomassa i es pot aprofitar per a l’obtenció d’energia, tot transformant aquesta biomassa en energia tèrmica, cremant-la directament, i fins i tot en la generació d’energia elèctrica transformant aquesta energia tèrmica en energia elèctrica mitjançant una turbina.

Trobem molts tipus de biomassa per èsser aprofitada en la generació d’energia: desde la crema directe de les plantes, restes de podes, pinyols, palla, etc… o bé en els gasos produïts per la biomassa (l’anomenat biogàs) en descomposició i fins i tot dels residus orgànics que generen els animals i l’home.

A tota Europa, la biomassa és una energia emergent amb possibilitats reals de futur i és una energia subvencionada per impulsar el seu creixement, pels seus beneficis econòmics i ambientals.

Adreça:

Som Confort Solar, SCCL
Avinguda Onze de Setembre, nº 75
08208 - Sabadell
Província: Barcelona
Avís legal

Contacta:

Telèfon fix oficina: 93 118 52 60
Telèfon mòbil 1: 722 26 03 42
Telèfon mòbil 2: 605 37 42 77
info@somconfortsolar.coop

 

Estem federats a la
Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya

i som socis de:
Cooperativa de finançament
ètic i solidari Coop57
Cooperativa Opcions